Acompañamento aos noivos

Acompañar, preparar e axudar aos mozos que están a vivir o seu noivado cara á vocación matrimonial

Un dos obxectivos do Ano «Familia Amoris Laetitia» é concienciar aos mozos da importancia da formación na verdade do amor e o don de si mesmos, con iniciativas dedicadas a eles. A Subcomisión Episcopal para a Familia e a Defensa da Vida ofrece “Xuntos en Camiño, + Q2 ” un Itinerario de formación e acompañamento de noivos para acompañar, preparar e axudar aos mozos que están a vivir o seu noivado cara á vocación matrimonial.

A diferenza dun curso prematrimonial, que se realizan cando xa se tomou a decisión de casar, esta proposta é un acompañamento no tempo que dura o noivado para discernir sobre a vocación ao amor a través do matrimonio e a familia.

O porqué do curso

A conveniencia de acompañar aos noivos ofrecéndolles un itinerario de formación e maduración é evidente, xa que o éxito de calquera proxecto depende do tempo dedicado a clarificar os seus obxectivos, da súa boa preparación, da experiencia adquirida, e dos medios empregados para lograr os fins: «Ao éxito, coa práctica».

Aínda que isto parece evidente, con todo, non acaba de ser aceptado espontaneamente. Adóitase pensar que é suficiente con amarse e que non é necesaria unha preparación específica para acceder á vida matrimonial. Dedícanse moitos anos á formación profesional, pero apenas se dedica tempo á formación dos noivos/ do matrimonio.

O noivado é un camiño de recoñecemento dunha vocación. Unha etapa de discernimiento persoal para a construción dun matrimonio e unha familia, onde se educa o amor na entrega, a acollida, a renuncia, o desexo e a vontade. O principal obxectivo, por tanto, sería acompañar aos noivos no propio discernimiento á vocación matrimonial e o recoñecemento da verdadeira elección do futuro cónxuxe.

Temario e metodoloxía

A Subcomisión para a Familia e a Defensa da Vida ofrece ás persoas que van impartir estes cursos un total de 12 temas. Convídase a que se aplique unha metodoloxía activa, que sexa flexible segundo as características de cada grupo e no que o papel protagonista léveno os noivos. Os contidos, a participación, a experiencia e, sobre todo, o acompañamento aos noivos son as claves da metodoloxía que se propón.

O primeiro tema consta dunha sesión única, titulada “Iniciando o Camiño”. A maioría dos temas divídense en tres sesións, e algúns en dúas, a excepción do tema 12, que, como a introdución, é de única sesión. A proposta destes materiais está exposta para levar a cabo de forma progresiva continua e sen interrupcións ao longo de dous ou tres anos e con intervalos de dúas semanas, aínda que sempre se poden adaptar as sesións ás necesidades concretas de cada grupo de noivos e segundo criterio dos responsables no acompañamento.

“Xuntos en Camiño, + Q2”
Itinerario de formación e acompañamento de noivos

Material Complementario
Texto completo
Introducción
Tema 01
Tema 02
Tema 03
Tema 04
Tema 05
Tema 06
Tema 07
Tema 08
Tema 09
Tema 10
Tema 11
Tema 12

© 2021 - Archidiócese de Santiago de Compostela