Oracións

Oración dos pais polos fillos

Oh Deus, dámosche as grazas porque permitistesnos participar da túa paternidade divina dándonos como agasallo aos nosos fillos. Son teus e ofrecémostelos. Pedimos que nunca se aparten de ti: líbraos de todo mal, lévaos polo camiño da vida, protéxeos ao abrigo do teu corazón, coidalos e mantédeos bos, firmes na fe e sans na súa alma. corpo. Dálles luz para coñecer o teu proxecto de amor por eles e a forza do teu Espírito que os fai valentes para cumprilo.

E a nós, concédenos ser bos pais para que a través de nós descubran o amor que lles ten. Que a nosa familia sexa Betania onde descanse o teu corazón, unha “igrexa doméstica” na que se nutre e se coida a vida de santidade, e semente de vocacións dos distintos estados da vida cristiá.

Á Sagrada Familia de Nazaret encomendamos a nosa casa: garda-nos no teu amor e guíanos sempre á casa do ceo.

Amén.

© 2021 - Archidiócese de Santiago de Compostela