Nós

O equipo de Pastoral Familiar da arquidiocese de Santiago de Compostela está coordenado por Ana María Robles e Antonio Gutiérrez. O equipo está integrado, ademáis, por Valme Cid Pozo, Juan José González Cid, Anais Ferreiro Couto, Francisco Raigón Jiménez, Gema Landeira Ogando, Juan Sánchez Pérez, Inés Puñal Prol, Miguel Carballido Pensado, Celia Liliana Alfaya Araujo, Xavier Rey Rodríguez e Victoria Piseghelli Fariña.

Dentro da estructura tamén están Nieves Figueroa Aldariz, Jorge Pérez García, Patricia Quintana Wareham, José Francisco González Saraiba, Antonio López Tercero e Saly Lede Paz como Coordinadores da Catequese Prematrimonial nas distintas Vicarías.

Creemos que na Igrexa non caben os protagonismos. O noso ideal é traballar na liña marcada polo papa Francisco, con dinámica de sinodalidade, isto é, abertos ao diálogo e á acollida para facer realidade ese camiñar xuntos tralos pasos de Xesús.

A Igrexa somos unha comunidade de irmáns na que todos temos cabida e todos temos dereito a seren escoitados. Queremos chegar a todos os recunchos da nosa arquidiocese e contar co maior número posible de colaboradores.

E queremos traballar dende un espíritu diocesano, fieis ao principio de unidade, compartindo criterios e materiais consensuados, aproveitando sinerxias, experiencias e sabiduría.

Queremos camiñar xuntos. Queremos camiñar como igrexa diocesana.

Presentamos tamén un cambio da imaxe da Pastoral Familiar, o logotipo. Estará presente en comunicados, diplomas e calquera material da Pastoral Familiar. A explicación da simboloxía deixámosla premendo o logotipo:

© 2021 - Archidiócese de Santiago de Compostela