Polo camiño da fe

Programa gravado durante o Encuentro Interdiocesano de Axentes de Pastoral familiar que celebramos en Mondoñedo o pasado mes de novembro. Neste encontro reflexionouse sobre a pastoral familiar, a luz da Exhortación Apostólica do Papa Francisco, ‘Amoris Laetitia’, e a consecución dunhas liñas de acción comúns para toda Galicia. Acceda ao programa da TVG

© 2021 - Archidiócese de Santiago de Compostela