Celebrado en Mondoñedo o I Encontro Interdiocesano de Pastoral Familiar

Os delegados e axentes de Pastoral Familiar do cinco dioceses galegas celebraron do venres 26 ao domingo 28 de novembro o Primeiro Encontro Interdiocesano. O encontro estivo presidido polo bispo auxiliar de Santiago de Compostela, d. Francisco José Prieto Fernández e polo novo bispo de Mondoñedo, d. Fernando García Cadiñanos, e a el asistiron máis de sesenta acodes, que analizaron a situación actual e os retos de futuro que ten expostos a familia.

Inaugurou as xornadas Pablo Guerreiro, profesor de Teoloxía Pastoral e de Teoloxía Moral na Universidade Pontificia Comiñas, que centrou o seu relatorio na exhortación apostólica Amoris laeititia. En liña co papa Francisco, o profesor Guerreiro fixo fincapé nos conceptos básicos do documento papal: acompañamento, sobre todo ás persoas que viven en situacións “irregulares”, discernimento e acollida amorosa da diversidade.

Insistiu en que a familia é á vez obxecto e suxeito de evanxelización e lembrou que a Igrexa ten que mirar a realidade e os problemas dos seus fillos cos ollos misericordiosos de Deus porque “o amor é a entraña do Evanxeo e a experiencia humana máis poderosa”.

A continuación, os asistentes analizaron os problemas concretos que se atopan no seu quefacer diario no ámbito da Pastoral Familiar e redactaron as conclusións que servirán agora para deseñar as actuacións a programar ao longo do presente curso.

A noite do sábado dedicouse a fortalecer os lazos de fraternidade. O domingo expuxeron as súas experiencias concretas en Pastoral Familiar os responsables das dioceses de Cidade Rodrigo e Zamora e Miguel Garrigós, responsable da diocese de Toledo e á vez Director do Secretariado da Subcomisión Episcopal para a Familia e Defensa da Vida da Conferencia Episcopal Española. Os participantes nestas xornadas celebraron o primeiro domingo de Advento cunha eucaristía na catedral de Mondoñedo presidida polo seu bispo, d. Fernando García Cadiñanos. Logo realizaron unha visita guiada á sé mindoniense e finalizaron cunha comida de confraternización.

 


ORACIÓN POLAS FAMILIAS

Oh Deus! De quen procede toda paternidade no ceo e na terra,
Pai, que es amor e vida,
fai que cada familia humana sobre a terra convértase,
por medio do teu Fillo Xesucristo, “nacido de muller” e do Espírito Santo,
en fonte de caridade cristiá,
en verdadeiro santuario da vida e do amor para as xeracións,
para que sempre se renoven.

Fai que a túa graza guíe os pensamentos e as obras dos esposos
cara ao ben das súas familias e de todas as familias do mundo.
Fai que as novas xeracións atopen na familia un forte apoio
para a súa humanidade e o seu crecemento na verdade e no amor.

Fai que o amor, corroborado pola graza do sacramento do matrimonio,
demóstrese máis forte que calquera debilidade e calquera crise
polas que ás veces pasan as nosas familias.

Fai, finalmente, pedímoscho por intercesión da Sacra Familia de Nazaret,
que a Igrexa en todas as nacións da terra poidan cumprir
fructíferamente a súa misión na familia e por medio da familia.

Ti, que es a Vida, a Verdade e o Amor, na unidade do Fillo e do Espírito Santo.

Amén.

© 2021 - Archidiócese de Santiago de Compostela