Oración oficial polo X Encontro Mundial de Familias

22-26 de xuño de 2022

Amor familiar: vocación e camiño de santidade.

Santo Pai, estamos aquí diante de Ti, para louvarte e agradecerche o gran agasallo da familia.

Pedímosche as familias consagradas no sacramento do matrimonio, para que cada día redescubran a graza recibida e, como pequenas igrexas domésticas, saiban dar testemuño da túa Presencia e do amor co que Cristo ama a Igrexa.

Preguntámosche polas familias que atravesan dificultades e sufrimentos, por enfermidade ou dificultades que só ti coñeces: Apóiaos e faino consciente do camiño de santificación ao que os chamas, para que experimenten a túa infinita misericordia e atopar novas formas de medrar nel amor.

Pedímosche nenos e mozos para que te coñezan e respondan con alegría á vocación que pensaches por eles; para pais e avós, para que sexan conscientes de que son un sinal da paternidade e maternidade de Deus ao coidado dos fillos que, na carne e no espírito, Encoméndaslles;

e pola experiencia de fraternidade que a familia pode dar ao mundo.

Señor, permite a cada familia vivir a súa propia vocación á santidade na Igrexa como un chamado a ser o protagonista da evanxelización, ao servizo da vida e da paz, na comuñón cos sacerdotes e con todos os estados da vida.

Bendiga o Encontro Mundial das Familias.

Amén

© 2021 - Arquidiócese de Santiago de Compostela

POLITICA DE PRIVACIDADE

POLITICA DE COOKIES